Artikler

Fejl på eltavler i mange havne

Sikkerhedsstyrelsens tilsyn har påvist fejl ved elinstallationerne i langt de fleste danske lystbådehavne

Fejl på eltavler i mange havne

Elsikkerheden skal være i orden for lystsejlerne.
Derfor har Sikkerhedsstyrelsen kontrolleret elinstallationerne i 106 danske lystbådehavne og det viste sig, der var god grund til tilsynene.
Kun 14 steder var alt i orden ved installationerne, mens der 43 steder blev givet påbud om at få udbedret fejl. 53 steder slap de ansvarlige for elinstallationerne med vejledning.

Største problem
Det største generelle problem var eltavler, der ikke levede op til kravet om, at tavlerne skal være tætte og lukkede, så der ikke kan trænge fugt eller snavs ind og så børn og voksne ikke risikerer at få fingrene for tæt på strømførende dele.
På næsten hver anden marina var der problemer med eltavlerne.

”Sikkerheden skal være på plads, når det drejer sig om el. I en lystbådehavn er der faste brugere, men også rigtigt mange gæster, som ikke er vant til at håndtere elinstallationerne. Derfor er det afgørende, at der ikke er fejl på installationerne,” siger vicekontorchef Evy Boe Madsen fra Sikkerhedsstyrelsen.
På 30 procent af lystbådehavnene kneb det generelt med vedligeholdelsen af el-installationerne, så de ikke var tilstrækkeligt beskyttet mod påvirkninger udefra.
- Det er særligt vigtigt ved udendørs elinstallationer, at de hyppigt bliver efterset og vedligeholdt, fordi de udsættes for påvirkninger fra vand, sollys og ofte hårdhændet behandling, siger Evy Boe Madsen.
På hvert andet af de 66 steder, hvor fejlstrømsafbrydere i eltavlerne (RCD’er) blev kontrolleret, fungerede RCD’erne ikke. Dermed var mennesker og dyr heller ikke beskyttet mod elektrisk stød ved fejl på elektrisk materiel på marinaen.                   

elle

Tilbage