Artikler

Flydebroer øger sikkerheden for rejefiskere i Esbjerg

NBC Marine har leveret flydebroer til 100 tons rejekuttere i fiskerihavn i Esbjerg

Flydebro til fiskerihavne

Af journalist Jesper Elle
Stor højdeforskel fra kaj til båd gav en forøget risiko for rejefiskere, når de skulle til eller fra borde.
Årsagen er, at når tidevandet trækker vandet ud af havnen, giver det en højdeforskel på 1,5 meter op til kajen. Derfor gik havnen i dialog med NBC Marine og man fandt frem til, at en del af løsningen, var at installere flydebroer.
”Der var simpelthen for stor en risiko forbundet med at gå på arbejde for fiskerne. Derfor gik vi i dialog og kom frem til, at flydebroer var en del af løsningen, fortæller Kim von der Recke fra NBC Marine, som har leveret flydebroerne.

Indtil videre er der 4 flydebroer, hver med plads til to både på hver side. Broerne er forsynet med ekstra lange landgange på 10 meter - ellers ville det blive alt for stejlt at komme fra flydebroen til kajen ved ebbe.
Hver bro er pæleforankret med 4 store stålpæle på hver ponton for at modstå det store pres fra de 100 tons fiskekuttere.
”Pontonerne kunne også være forankret med kæder, men da bassinet senere skal uddybes, var det ikke den rigtige løsning, forklarer Kim von der Recke.

Bæredygtighed i top
Da skibene i lystbådehavnen flyttede til den nye Esbjerg Strand Lystbådehavn, blev der her et bassin ledigt.
Og derved en mulighed for at afprøve en ny og innovativ måde at skabe et bæredygtigt havneafsnit.
-Vi har lagt vægt på, at der ikke skal sejles unødvendigt for at lodse, læsse eller bunkre olie og vand. Det skal kunne foregå på vej ind eller ud af havnen. Når fiskerne har fået fangsten i land, kan de sejle på plads ved flydebroerne. Her har vi etableret landstrøm helt ud på broen, så der er tænkt på miljøet, fortæller Jesper Bank fra Esbjerg Havn.

Nyt Fiskernes Hus
Søsportens tidligere klubhus er nu overtaget af fiskerne. Det forbliver på den yderste pier og skal renoveres til foråret. Her indrettes kantine, varmestue og mødelokaler, samt toiletter og bad til fiskerne. Og så får de et samlingspunkt, hvor de kan være sammen om deres fælles erhverv og interesse.

En del af det bæredygtige element er affaldssortering.
- Nu tager vi hånd om affaldet fra bådene, så det kan sorteres og genanvendes. Også i havnebassinet samler vi affald op. Vi har købt flere SeaBins, som filtrerer skrald fra havnebassinet.

Med de innovative tanker og forbedring af forholdene for fiskerne, håber Jesper Bank at flere kuttere i fremtiden vil søge mod Esbjerg.
- Der er plads til flere flydebroer i bassinet, så snart fiskerne fra andre områder får øje på Esbjerg Havn som et godt og sikkert sted at være og arbejde. Så udvider vi gerne med flere broer.

 

Tilbage