Artikler

Opførelsen af en ny midlertidig lystbådehavn i København er i fuld gang

- journalist Jesper Elle - Lystbådehavne

Arbejdet med at anlægge en ny komplet lystbådehavn i Færgehavn Nord i København med moler, bådebroer, klubfaciliteter og parkeringspladser, er i fuld gang, lyder det fra Munck Havne & Anlæg, der blev valgt af Vejdirektoratet til at udføre opgaven.

Færgehavn Nord, Munck havne og Anlæg
Munck Havne & Anlæg arbejder på den nye erstatningshavn for Svanemøllehavnen, Færgehavn Nord

Baggrunden for at anlægge en erstatningshavn er, at byggeriet af Nordhavnstunnelen i Københavns Havn betyder, at omkring 600 bådejere fra Svanemøllen skal have en ny midlertidig plads, mens Nordhavnstunnelen bygges.
Erstatningshavnen i Færgehavn Nord er således en første forudsætning for, at tunnelentreprenøren kan rydde Svanemøllehavnen og anlægge en tunnel i denne del af havnebassinet.

Ny optagekaj
”Vejdirektoratet fik fem gode tilbud på opgaven og valgte at indgå kontrakt med Munck Havne & Anlæg A/S, fordi de samlet set havde den laveste evalueringspris,” siger Christian Tolderlund, assisterende projektleder i Vejdirektoratet.
I evalueringen af de indkomne tilbud har Vejdirektoratet – udover prisen – lagt vægt på den foreslåede projektorganisation og måden, hvorpå opgaven tænkes løst.

Og entreprenørener gået i gang
”Vi startede allerede for et par måneder siden med at etablere byggepladsen og er som det første gået i gang med at opføre en ny optagekaj på Svaneknoppen, som er en del af projektet. Optagekajen skal være klar til 1. april, så brugerne af Svanemøllehavnen bliver generet mindst muligt, fortæller projektchef hos Munck Havne & Anlæg, Jesper Nedergaard.

Færdig til sommer
Næste store skridt er at etablere to stenmoler på henholdsvis 300 meter og 150 meter, som opføres med en dobbeltsidet forankret spuns, der fyldes op med sten og grus.
Inde i havnen skal der bygges sammenlagt 1 kilometer flydebroer, og det hele skal stå færdigt 27. juli, så de mange både fra Svanemøllen kan flyttes umiddelbart derefter.

Landsdækkende anlægsentreprenør Munck Havne & Anlæg a/s er en landsdækkende anlægsentreprenør grundlagt i 1948 under navnet Mogens Pedersen Nyborg a/s. Kerneaktiviteterne omfattede vandbygnings- og havneprojekter i hele landet, samt lokale anlægsopgaver. I 2011 blev selskabet en del af Munck Gruppen a/s, og i 2014 blev navnet ændret til Munck Havne & Anlæg a/s.

Virksomheden er i dag en større anlægsvirksomhed med særlige kompetencer inden for komplicerede og tværfaglige anlægsprojekter udført i egenproduktion. Aktiviteterne spænder vidt, fra de maritime havne- og kystsikringsprojekter, fundering, samt traditionelle anlægsopgaver til renseanlæg, trafikal infrastruktur og lufthavne.

Tilbage