Artikler fra MarinaNews

Flydebro NBC Marine

Fremtidens havne-anlæg er flydende

Fremtidens modsvar på forhøjede vandstande og kraftig vind er flydende broanlæg, som kan følge med vandstanden

Harba Havneadministration

Harba sikrer millioninvestering og styrker havneadministrationssystem

Harba, har modtaget investering og fået den erfarne investor og iværksætter, Jens Karstoft, med ombord. Han ønsker at bidrage med både sin…

Hesnæs Havn efter stormfloden

Ny stormfond skal hjælpe alle ramte lystbådehavne

De mange skader efter stormfloden 20. - 21.oktober 2023 har sat de berørte havne i en økonomiske knibe. Samtidig står Danmark med en del…

Vogelsang pumpe til autocampere
- Produktnyheder

Tømningsanlæg til autocampister

I en tid, hvor autocamping vinder stadig større popularitet som ferieform, åbner der sig betydelige muligheder for danske havne. De kan tiltrække og…

TM Havn
- Karin M - Erhvervshavne

TM Havn har overtaget Bang-co

Med virkning fra årsskiftet har Tonny Madsen overtaget Svendborg-firmaet Bang-Co, der arbejder inden for samme område som datterselskabet TM Havn.

Collector havskraldespand
- Produktnyheder

Ny type havskraldespand renser havnebassinet

NBC Marine har fået agenturet i Danmark for The Collec’Thor og Pixie Drone begge til renholdelse af havne og marinaer

MarinaNews - fejl i el årsag til bådbrænde

Fejl i el årsag til flest bådbrande

De fleste brande på både opstår i el-systemet i form af bl.a. kortslutninger, viser analyse af svar fra flere tusinde bådejere. Få gennemgået bådens…

MarinaNews - Brande opstår hurtigt

Brande opstår hurtigt

Bådejere har detaljeret beskrevet flere hændelser i forbindelse med undersøgelsen af brand i både.

MarinaNews - Rødvig efter stormen

Enorme ødelæggelser på havne efter stormflod

Havne fra Middelfart til den tyske grænse og videre mod øst til Ærø og hele syddanmark til Bornholm. Et stort område og mange havne er ødelagt af…

Fejl på eltavler i mange havne

Fejl på eltavler i mange havne

Sikkerhedsstyrelsens tilsyn har påvist fejl ved elinstallationerne i langt de fleste danske lystbådehavne

Flydebro til fiskerihavne

Flydebroer øger sikkerheden for rejefiskere i Esbjerg

NBC Marine har leveret flydebroer til 100 tons rejekuttere i fiskerihavn i Esbjerg

Flex-Survey
- Produktnyheder

Effektiv og nem søopmåling af havnen

Flex-Survey.com tilbyder en nem søopmåling af dybder i havne og indsejlinger og sender data direkte til havnen

Wijma.dk - bæredygtigt havnetømmer
- Produktnyheder

Dansk firma bliver storleverandør af havnetømmer

Fusion mellem to store hollandske træleverandører betyder, at wijma.dk i Hadsten nu leverer træ fra en af verdens største leverandører af bæredygtigt…

Flydende pæle fra NBC Marine
- Produktnyheder

Succes med flydende pæle

Efter tre år med flydende pæle fra NBC Marine siger havnefoged Per Petersen, Humlebæk Havn:

Det har været en succes.

Vink Brodæk
- Produktnyheder

Mange flere typer brodæk med glasfiberriste

Skridsikre brodæk til badebroer, kajakbroer og bådebroer i forskellige designs vinder frem.

Færgehavn Nord, Munck havne og Anlæg
- journalist Jesper Elle - Lystbådehavne

Opførelsen af en ny midlertidig lystbådehavn i København er i fuld gang

Arbejdet med at anlægge en ny komplet lystbådehavn i Færgehavn Nord i København med moler, bådebroer, klubfaciliteter og parkeringspladser, er i fuld…

Kentek Miljøvaskeplads
- Karin M - Produktnyheder

Kentek Flydebroer har udviklet en miljø bådlift

Det kan være en omfattende indsats, når både skal op af vandet for at få bunden vasket og smurt. Især hvis havnen mangler en bedding, kran eller…