A1 Consult

A1 Consult giver kunderne synlig og personlig rådgivning indenfor havne og marine konstruktioner. Vi er et mindre rådgivende ingeniørfirma, der levere kvalitetsprojekter på et marked i vækst. Vi udvikler løsninger i alle projektets faser fra idé til drift. Netop vores skarpe specialisering og tætte sparring med kunderne, gør os til det attraktive valg af  rådgiver.

Skovshoved Havn

A1 Consult A/S forestod design af alle konstruktioner ved den største havneudvidelse i nyere tid, herunder trækonstruktioner, moler, spuns mv.


Juelsminde Havn

A1 Consult A/S har været bygherrerådgiver på udvidelsen af Juelsminde Havn og Marina med etableringen af den nye østhavn.

A1 Consult A/S

Gl. Viborgvej 39
8920 Randers NV
www.a1consult.dk

Kontaktperson:
Ulrik Max Jørgensen

Tlf: 22 16 66 53
uj@1consult.dk
 

Fagområder

 • Rådgivende ingeniører
 • Bygherrerådgivning
 • Forundersøgelser
 • Masterplaner VVM
 • Myndigheder
 • Tilstandsvurderinger
 • Detailprojektering
 • Udbudsmateriale
 • Tilsyn
 • ISPS havnesikring 
 • Klimasikring og sluser
 • Anoder