Sea Services

Kystsikring, dykkerarbejde og broer

Dykkerarbejde
Vi udfører alle former for arbejde under vand, herunder inspektioner, opbygning af undervandskonstruktioner, bjærgning/hævning af sunkne både, montering af zinkanoder mv. Alt arbejde under vand dokumenteres med video og billeddokumentation. Sea Services er godkendt af Søfartsstyrelsen.

Bolværk og kystsikringer
Vi etablerer bolværk, skrænt- og brinksikringer i (primært) azobe. Ved besværlige adkomstveje kan vi sejle maskiner og materiel ind med egen mobil pram.

Vi vedligeholder og reparere sikringer mod havet, uanset om de er opført af træ, sten eller andet materiale. Vedligeholdelse laver vi både over og under vand.  

Bade- og bådebroer
Sea Services har specialiseret sig i alle former for badebroer, såvel flydebroer som træ- eller stålbroer.Vi reparerer og servicere, tager sæsonbroer på land om vinteren og ud om foråret. Faste broer i azobe bygges fra egen pram. 

Vi løser større opgaver over hele landet, men arbejder primært i Nordsjælland, Øresundskysten, Isefjorden og Roskilde Fjord.

Sea Services ApS

CVR 33 88 32 77

Kontaktperson:
Stefan M. Johannesen   
Civilingeniør / Erhvervsdykker

Tlf: 22 38 07 31
smj@seaservices.dk
 

Arbejdsområder

Sikringer

- Brinksikringer
- Skræntsikringer
- Kystsikringsanlæg

Badebroer

- Sæsonbroer
- Fast broer
- Flydebroer

Dykkerarbejde

- Videoinspektion
- Tykkelsesmålinger
- Anodeudskiftning på både og anlæg
- Undervandskonstruktioner
- Trosseskæring
- Hævning/bjærgning
- Kædeudskiftning (flydebroer)

Pramarbejde

- Fortøjningspæle
- Bådebroer 

 

Bade- og bådebroer

Bådbroer kan leveres i både træ og stål og både som sæson eller helårsbroer.  

Kystsikring

Sea Service bygger boltværk som sikrer skrænter og brinke mod erosion.  

Erhvervsdykning

Vi laver udfører de fleste former for undervandsarbejde.