Sea Services

Sea Services udfører de fleste former for arbejde på havne- og kajanlæg, både over og under vandet. Vi bruger stort set udelukkende vore egne veluddannede og erfarne folk, hvorfor vi altid kan indestå for arbejdets kvalitet.
Samlet set har vi en meget bred in-house kompetencebase, der bl.a. dækker civilingeniør, tømrere, mekanikere og dykkere med alle nødvendige certifikater, herunder skære-, svejse- og sprængningscertifikater.

Under vand udføres bl.a. inspektioner, tykkelsesmålinger, støbning, skæring og svejsning samt bjærgning/hævning af sunkne både. Alt arbejde under vand dokumenteres med video og billeddokumentation efter kundens ønske.

Sea Services har stor erfaring med tilstandsvurdering af eksisterende konstruktioner i havnene. Dykkerinspektioner med bl.a. tykkelsesmålinger af spuns og tilstand af eventuel katodisk beskyttelse, bliver fulgt op med udførlig afrapportering, normalt i rapportform med billeder, og/eller med videodokumentation. Rapporten er typisk input til havnens flerårige vedligeholdelsesplan.
Sea Services ApS udfører naturligvis også entreprenør-relateret arbejde under vand, herunder bl.a. udskiftning af anoder, skæring- og svejseopgaver samt betonforstøbning af gamle stålspuns.

Til hurtig og rent visuel inspektion, har Sea Services en mindre ROV til rådighed. Den er tilrigget i trailer med monitor mv. og er meget brugbar i de tilfælde hvor man udelukkende har brug for en visuel inspektion, eller har brug for up-front info før et dykkerhold bliver indkaldt.

Over vand har Sea Services mange års erfaring med renovering og nyetablering af diverse trækonstruktioner, herunder pæle/flagevægge, træspuns, fenderværk osv. Vi har egen flåde når arbejdet kræver dette.

Sea Services ApS

CVR 33 88 32 77

Kontaktperson:
Stefan M. Johannesen   
Civilingeniør / Erhvervsdykker

Tlf: 22 38 07 31
smj@seaservices.dk
 

Arbejdsområder

Dykkerarbejde
- Videoinspektion af dykker
- Videoinspektion af ROV
- Tykkelsesmålinger af stålspuns
- Anodeudskiftning på både og anlæg
- Skære og svejsning
- Betonforstøbninger
- Pælestøbninger
- Hævning/bjærgning
- Kædearbejder
- Sprængning

Havnearbejde
- Fenderværk