LE34 Offshore

Vores eksperter i LE34´s offshore-afdeling kommer fra det tidligere Nellemann Survey, som i dag er lagt ind under LE34, og har mere end 25 års erfaring med komplekse præcisionsmålinger både under og over vandet i nogle af Danmarks største havne.

Søopmåling
LE34´s offshore-afdeling tilbyder blandt andet søopmåling med både single-beam og multi-beam ekkolod. Søopmåling udføres fra LE34’s nye 22 fods opmålingsbåd, der pga. sin lille størrelse kan komme rundt i selv små passager. Båden transporteres på trailer, så vi hurtigt og økonomisk kan komme frem til alle afkroge af landet. Af sikkerhedsmæssige årsager har LE34 besluttet at mandskabet på båden er uddannet i søredning, brandbekæmpelse og førstehjælp, hvis uheldet skulle være ude. Desuden vil der altid være mindst to opmålere ombord.

Med multi-beam søopmåling opnås et meget detaljeret billede af havbunden, og det vil her være muligt at finde sten, vrag eller andre genstand på havbunden som kan være til fare for skibstrafikken. Det vil ligeledes være muligt at lave en volumenberegning eksempelvis for at finde ud af hvor meget sandflugt man har i havnen eller sejlrenden. 

LE34 udfører desuden geofysiske målinger med SideScan Sonar, Sub-bottom Profiler og Magnetometer og kan udtage havbundsprøver.

Droneopmåling til havneudvikling
Vores specialbyggede droner indsamler effektivt data om havneanlæg, så vi kan levere detaljerede modeller over store arealer med kort varsel. Planlægningen af vedligeholdelse og udbedring af bolværk, broer, moler og bygninger bliver kvalificeret af præcise, digitale 3D-modeller, som indeholder alle de oplysninger, man har behov for.

Droneopmålinger benyttes også til projekteringsgrundlag og giver værdi som idéoplæg til nye projekter. LE34 har stor erfaring med rådgivning om planlægning og udvikling af havneområder, således at det er muligt at få overblik over muligheder og begrænsninger på arealerne. Eksempelvis er en droneopmåling velegnet til at simulere fremtidige klimatilpasninger med stigende havniveau og hyppigere stormflodshændelser.

Kombineret scanning

LE34 tilbyder også kombineret under- og ovenvands-scanning. Denne form for 360°-scanning bliver bl.a. brugt til supplerende visuel inspektion af kajanlæg over vandlinjen, som projekteringsgrundlag eller som ideoplag til nye projekter.
 

Undervandsscanning

LE34 tilbyder også kombineret under- og ovenvands-scanning. Denne form for 360°-scanning bliver bl.a. brugt til supplerende visuel inspektion af kajanlæg over vandlinjen, som projekteringsgrundlag eller som ideoplag til nye projekter.

LE34 Offshore

Kontaktperson:
Lars Overby

+45 22 75 57 86
+45 98 13 46 55

Mail: LO@LE34.dk
Webside: www.LE34.dk

Arbejdsområder

 • Single-beam søopmåling
 • Multi-beam søopmåling
 • Undervandsscanning
 • 3D Laserscanning
 • Teknisk opmåling
 • Kvalitetssikring

 

Referencer

 • Aarhus Havn
 • Mærsk Olie og Gas AS
 • DONG Energy
 • Vejdirektoratet
 • Thyborøn Havn
 • A/S Storebælt
 • MT HøJgaard
 • Niras
 • COWI
 • Rambøll
 • StatNett, Norge
 • Maersk Oil North Sea, UK