HedeDanmark

Der er stærke kræfter i spil, når havet viser tænder, vandstanden stiger eller vandløbene fyldes til over bristepunktet. Flere bliver berørt af vores klima i forandring, men det er der heldigvis råd for. Vi arbejder på at skabe tryghed for borgere i vandløbs- og kystnære områder, så ejendomme, infrastruktur og andre værdier sikres mod vandet. Det gør vi for både private og kommuner.

Kystbeskyttelsen skal tilpasses udfordringen og økonomien. Vi kan bidrage med et bud på, hvad der skal til for at løse opgaven og har erfaring og eksempler, der kan guide jer på rette vej. Hvad enten der skal sikres med sten eller sand eller andet, kan vores projektledere finde den rette løsning. 
 

Få en faglig vurdering af udfordring og løsning hos jer, inden I går i gang. Vores projektledere bidrager til alle faser – lige fra ansøgning til etablering, og har stor erfaring i arbejdet med naturen. De forstår at vurdere og håndtere beskyttelse mod oversvømmelse og erosion og ved, at der ofte kræves en grundig planlægning i samarbejde med myndigheder, rådgivende ingeniører, kommuner, borgere og arkitekter m.fl. 

Uddybning

Kystsikring

HedeDanmark a/s

Kontaktoplysninger
HedeDanmark a/s
Klostermarken 12
8800 Viborg
T: 87 28 10 00
hededanmark.dk/kystsikring

Kontaktperson
Johnny Pedersen, projektleder
Mobil: 20 51 83 51
E-mail: jped@hededanmark.dk
LinkedIn: Johnny Pedersen 
 

Arbejdsområder

  • Digebyggeri
  • Hård kystsikring med store sten
  • Skråningsbeskyttelse
  • Strandrensning/sortering
  • Etablering af høfder
  • Strandfodring med sand
  • Plantesikring af klitter 
  • Faskiner, der holder stranden tilbage