M. J. Eriksson

Landsdækkende anlægsentreprenør

M.J. Eriksson har mange års erfaring med etablering af kystsikring, anlæg af moler og kanaler og havnebyggeri i hele Danmark. 

Vi udfører alle entreprisetyper og råder over egne afdelinger for havne- og vandbyg, fundering og grundvandssænkning, der hver især besiddelser specialmateriel og professionelt mandskab, som er forudsætningen for at udføre opgaverne. 

M.J. Eriksson udfører alle opgaver indenfor kyst- og brinksikring, etablering af spuns, stenkastning, mole- og kajanlæg, færgelejer og kanaler m.m.

M.J. Eriksson håndterer alle udfordringer mht. trafikhåndtering og kommunikation med havnens øvrige aktører og erhvervsdrivende, samt berørte borgere og andre interessenter.

M. J. Eriksson A/S

Gammel Køge Landevej 773
2660 Brøndby Strand
 

Kontaktperson:

Stig Munch-Jensen
Mobil: 20 14 03 20
E-mail: smj@mje.dk

 

Arbejdsområder:

 • Vandbygning
 • Havneaptering
 • Uddybning, klapning
 • Moler & kajanlæg
 • Spuns & bolværk
 • Grundvandssænkning
 • Kystsikring
 • Inddæmning
 • Belægning &
  trækonstruktioner

Kystsikring, Esbjerg Strand

Kystsikring af Thyborøn Havn

Kystsikring i Hvidesande