M.J. Eriksson

M.J. Eriksson er en landsdækkende anlægsentreprenør med mange års erfaring med etablering af kystsikring, anlæg af moler og kanaler og havnebyggeri i hele Danmark. 

Vi udfører alle entreprisetyper og råder over egne afdelinger for havne- og vandbyg, fundering og grundvandssænkning, der hver især besiddelser specialmateriel og professionelt mandskab, som er forudsætningen for at udføre opgaverne. 

M.J. Eriksson udfører alle opgaver indenfor kyst- og brinksikring, etablering af spuns, stenkastning, mole- og kajanlæg, færgelejer og kanaler m.m.

M.J. Eriksson håndterer alle udfordringer mht. trafikhåndtering og kommunikation med havnens øvrige aktører og erhvervsdrivende, samt berørte borgere og andre interessenter.M.J. ERIKSSON A/S

Kontaktoplysninger:

M.J. ERIKSSON A/S
Gammel Køge Landevej 773
2660 Brøndby Strand

Kontaktperson:
Stig Munch-Jensen
Mobil: 20 14 03 20
E-mail: smj@mje.dk
 

Arbejdsområder

 • Vandbygning + havneaptering
 • Belægning + trækonstruktioner
 • Uddybning + klapning
 • Moler + kajanlæg
 • Spuns + bolværk
 • Grundvandssænkning
 • Kystsikring
 • Inddæmning

        Stormflodssikring af Struer Havn og by

        Udvidelse af Københavns Nordhavn

        Renovering af Renæssance-havnen i Kerteminde