Hercules Fundering

Hercules Fundering

Hercules Fundering råder over en af nordens største maskinparker og vi kan udføre de mest krævende kaj- og havnekonstruktioner helt fra bunden. Vi står bag store projekter som f,eks. Kronløbsøen, Kalundborg Ny Vesthavn og udvidelse af Gedser færgehavn.

Selv om Hercules arbejder med nogle af de største vandbygningsprojekter, er vi der også for de mindre havne. Vi bygger badebroer, slår fortøjningspæle, støber beton – intet er for småt.

Hercules Funderings kompetente og erfarne medarbejderstab er klar til at hjælpe med store og små projekter.

Hercules Fundering

Kontakt
Christian Dyregaard
Afdelingschef, Vandbygning
Tlf.  24 88 78 68
cdy@hercules.dk


Arbejdsområder

 • Fundering
 • Spuns- og kajkonstruktioner
 • Stenarbejder
 • Dykkerarbejde
 • Uddybning
 • Sandindpumpning
 • Tømrerarbejde
 • Anlægs- og ledningsarbejder
 • Belægning
 • Betonkonstruktioner

Referencer

 • Kronløbsøen
 • Kalundborg Ny Vesthavn
 • Kvæsthusmolen
 • Rudkøbing Trafikhavn
 • Gedser Færgehavn

Mole- og kajanlæg

Færge- og trafikhavne

Spunsvægge