Zøllner

Zøllner er en entreprenørvirksomhed, der siden 2006 har arbejdet med mange typer af entrepriser. Vores arbejdsområder omhandler primært anlæg af havne og moler, samt kystsikring, uddybning og oprensning. Vi udfører opgaver i alle størrelser i fag-, hoved- samt totalentrepriser for både offentlige og private bygherrer.

Alle entrepriser bliver gennemført efter et nøje gennemprøvet projektledelsessystem af erfarne og dygtige medarbejdere, der løbende bliver efter- og videreuddannet.

Zøllner bestræber sig på at være en interessant og fleksibel samarbejdspartner, som hele tiden følger med udviklingen.

Zøllner A/S

Kontaktperson:
Dennis Sjørup Poulsen  

Tlf: 31 64 26 94
dsp@zollner.as

Arbejdsområder

Havneanlæg

- Mole- og kajanlæg
- Kabelarbejde
- Belægninger
- Ramme- og spunsarbejde

Kystsikringer

- Brinksikringer
- Skræntsikringer
- Kystsikringsanlæg

Uddybning

- Miljøoprensning
- Klapning
- Uddybning

Referencer

Rungsted Havn
Hornbæk Havn
Gilleleje
Hejlsminde

Oprensning og klapning

Zøllner oprenser og uddyber havne, her på Hornbæk Havn.
 

Mole- og kajanlæg

Zøllner udfører entreprenøropgaver på havnen, f.eks. anlæg af moler.
 

Erhvervsdykning

Vi laver udfører de fleste former for undervandsarbejde.