Munck Havne & Anlæg

Munck Havne og Anlæg a/s er en landsdækkende anlægsentreprenør, med speciale inden for Vandbygning og Fundering. Med mere end 75 års erfaring er Munck Havne og Anlæg en solid samarbejdspartner. Firmaet beskæftiger sig med alle former for vandbygning. Med egen maskinpark og yderst erfarent mandskab får vi løst selv de mest kringlede projekter.

MUNCK Havne & Anlæg

Toftegårdsvej 18
5800 Nyborg

Kontaktperson:

Esben Fogh Nielsen
Tlf: 41 87 06 43
EFN@munck.dk
 

Produkter

  • Estakader
  • Lystbådehavne
  • Bådebroer
  • Stenmoler
  • Kystsikring
  • Klimasikring
  • Indfatningsvægge
  • Promenader
     

Referencer

Uddybning og klapning

For skibe er det essentielt, at der er vanddybde nok at sejle på.
Derfor har havnene ofte behov for at uddybe efter tilsanding eller hvor skibstrafikken - med stadigt større skibe - kræver det. 
 

Estakade

Estakaden er en bølgebrydende konstruktioner, der omkranser en havn. Normalt benyttes sten, men hvor bundforholdene er ringe eller vanddybden stor, bygges en estakade.
 

Bådebroer

Bådebroer kan udformes på mange måder, både hvad angår materialevalg og design. Munck Havne & Anlæg har bygget mange typer bådebroer i forskellige materialer og prisklasser.