Zøllner

Zøllner er en entreprenørvirksomhed, der siden 2006 har arbejdet med mange typer af entrepriser. Vores arbejdsområder omhandler kystsikring, uddybning og oprensning, samt anlæg af havne og moler.
Vi udfører opgaver i alle størrelser i fag-, hoved- samt totalentrepriser for både offentlige og private bygherrer.

Alle entrepriser bliver gennemført efter et nøje gennemprøvet projektledelsessystem af erfarne og dygtige medarbejdere, der løbende bliver efter- og videreuddannet.

Zøllner bestræber sig på at være en interessant og fleksibel samarbejdspartner, som hele tiden følger med udviklingen.

Oprensning og klapning

Zøllner oprenser og uddyber havne, her på Hornbæk Havn.
 

Kystsikring

Zøllner på entreprenøropgave for Kyndbyværket,  her kystsikring.
 

Zøllner A/S

CVR 30 23 97 76

Kontaktperson:
Anders Juul Jørgensen
Tlf.: 20 40 59 96
ajj@zollner.as

Arbejdsområder

Kystsikringer

- Brinksikringer
- Skræntsikringer
- Kystsikringsanlæg

Uddybning

- Miljøoprensning
- Klapning
- Uddybning

Havneanlæg

- Mole- og kajanlæg
- Kabelarbejde
- Belægninger
- Ramme- og spunsarbejde

Referencer

Rungsted Havn
Hornbæk Havn
Gilleleje
Hejlsminde